Meno:
Lukáš Derco
Dosiahnutá kvalifikácia:
Apnea Academy - 2nd level
Výukový systém:
Apnea Academy
Obľúbená disciplína:
FIM

Disciplína

Výkon

STA – statická apnoe 4:18 min
DYN – dynamika s plutvami 100m
DNF – dynamika bez plutiev
CWT – konštantná váha s plutvami 23m
CNF – konštantná váha bez plutiev 20m
FIM – free immersion 35m
NLT – no limits 30m