Disciplíny

STATICKÁ APNOE (STA)

Potápač sa pokúša o čo najdlhšie zadržanie dychu pod vodou v pokojnej polohe s tvárou smerom ku dnu. Maximálna povolená hĺbka zanorenia je 3 metre. Meria sa maximálny dosiahnutý čas, ktorý takto športovec dosiahol.

DYNAMICKÁ APNOE (DYN/DNF)

Potápač pláva pod hladinou na jeden nádych za pomocou plutiev, monoplutvy alebo bez plutiev. Dotknúť sa a odraziť odo dna je zakázané a znehodnocuje to výkon. Meria sa maximálna vzdialenosť, ktorú takto športovec zaplával.

KONŠTANTNÁ VÁHA (CWT/CNF)

Potápač do hĺbky zostupuje a následne vystupuje pozdĺž lana iba za pomoci plutiev, monoplutvy alebo bez plutiev. Dotknúť sa lana či priťahovanie k lanu viac ako jedenkrát znehodnocuje výkon a odhodenie záťaže je zakázané. Meria sa maximálna hĺbka, ktorú takto športovec dosiahne.

FREE IMMERSION (FIM)

Potápač do hĺbky zostupuje a následne vystupuje pozdĺž lana iba pomocou ručkovania. Plutvy sú zakázané a nie je povolené ani odhodenie záťaže. Meria sa maximálna hĺbka, ktorú takto športovec dosiahne.

VARIABILNÍ VÁHA (VWT)

V disciplíne variabilná váha ide o prechod do hĺbky s povolenou záťažou s maximálnou hmotnosťou 30 kg. Potápač sa drží záťaže a keď dosiahne maximálnu hĺbku, túto záťaž pustí. Následne vystúpa pomocou plutiev alebo monoplutvy, či priťahovaním sa za lano. Meria sa maximálna hĺbka, ktorú takto športovec dosiahne.

NO LIMITS (NLT)

Ide o extrémnu hĺbkovú disciplínu, kedy vďaka prostriedkom No Limits je dosiahnutá najväčšia hĺbka na nádych. Ide o ďalší vývoj variabilnej váhy (VWT), kedy potápač zostupuje do hĺbky pomocou závažia, ktoré nemá žiadny hmotnostný limit. Toto závažie je spojené s tzv. sledom, ktorý športovcov dopraví do hĺbky, ktorú chcú dosiahnuť. Potom je športovec spravidla na hladinu vytiahnutý pomocou balóna naplneného vzduchom. Meria sa maximálna hĺbka (v metroch), ktorú takto športovec dosiahne.