Meno:
Janka
Dosiahnutá kvalifikácia:
Level II
Výukový systém:
Apnea Academy
Obľúbená disciplína:
Monoplutva

Disciplína

Výkon

STA – statická apnoe 6:37 min
DYN – dynamika s plutvami 100m
DNF – dynamika bez plutiev 25m
CWT – konštantná váha s plutvami 31m
CNF – konštantná váha bez plutiev
FIM – free immersion 27m
NLT – no limits