Meno:
Janko
Dosiahnutá kvalifikácia:
Level 3
Výukový systém:
Apnea Academy
Obľúbená disciplína:
FIM

Disciplína

Výkon

STA – statická apnoe 6:05 min
DYN – dynamika s plutvami 150m
DNF – dynamika bez plutiev 100m
CWT – konštantná váha s plutvami 60m
CNF – konštantná váha bez plutiev
FIM – free immersion 62m
NLT – no limits 54m