Meno:
Lenka
Dosiahnutá kvalifikácia:
Výukový systém:
Obľúbená disciplína:
dynamika s plutvami

Disciplína

Výkon

STA – statická apnoe 3:20 min
DYN – dynamika s plutvami 65m
DNF – dynamika bez plutiev 40m
CWT – konštantná váha s plutvami
CNF – konštantná váha bez plutiev
FIM – free immersion
NLT – no limits