Meno:
Martin
Dosiahnutá kvalifikácia:
inštruktor, tréner 1. triedy
Výukový systém:
Apnea Academy
Obľúbená disciplína:
CWTB, CWT

Disciplína

Výkon

STA – statická apnoe 7:10 min
DYN – dynamika s plutvami 207m, monofin 215m
DNF – dynamika bez plutiev 155m
CWT – konštantná váha s plutvami 93m, monofin 106m
CNF – konštantná váha bez plutiev 65m
FIM – free immersion 100m
NLT – no limits 110m