Meno:
Peter P.
Dosiahnutá kvalifikácia:
Výukový systém:
Obľúbená disciplína:

Disciplína

Výkon

STA – statická apnoe 3:30 min
DYN – dynamika s plutvami 75m
DNF – dynamika bez plutiev
CWT – konštantná váha s plutvami 22m
CNF – konštantná váha bez plutiev
FIM – free immersion 16m
NLT – no limits