Meno:
Robino
Dosiahnutá kvalifikácia:
Výukový systém:
Obľúbená disciplína:

Disciplína

Výkon

STA – statická apnoe 2:30 min
DYN – dynamika s plutvami 50m
DNF – dynamika bez plutiev 25m
CWT – konštantná váha s plutvami
CNF – konštantná váha bez plutiev
FIM – free immersion
NLT – no limits