Meno:
Števo
Dosiahnutá kvalifikácia:
2
Výukový systém:
FII
Obľúbená disciplína:
FIM

Disciplína

Výkon

STA – statická apnoe 4:30 min
DYN – dynamika s plutvami 62m
DNF – dynamika bez plutiev 52m
CWT – konštantná váha s plutvami 35m
CNF – konštantná váha bez plutiev
FIM – free immersion 45m
NLT – no limits