Meno:
Vladimír Jenča
Dosiahnutá kvalifikácia:
First level
Výukový systém:
Obľúbená disciplína:

Disciplína

Výkon

STA – statická apnoe 2.55 min
DYN – dynamika s plutvami
DNF – dynamika bez plutiev
CWT – konštantná váha s plutvami 20mm
CNF – konštantná váha bez plutiev
FIM – free immersion
NLT – no limits