Meno:
Vladislav Oleš
Dosiahnutá kvalifikácia:
Level 3
Výukový systém:
Apnea Academy
Obľúbená disciplína:
DNF, CNF

Disciplína

Výkon

STA – statická apnoe 6:57 min
DYN – dynamika s plutvami 125m
DNF – dynamika bez plutiev 167m
CWT – konštantná váha s plutvami 40m
CNF – konštantná váha bez plutiev 52m
FIM – free immersion 53m
NLT – no limits 54m