Meno:
Zbynek
Dosiahnutá kvalifikácia:
Second level
Výukový systém:
APNEA ACADEMY
Obľúbená disciplína:
CWT

Disciplína

Výkon

STA – statická apnoe 5:34 min
DYN – dynamika s plutvami 85m
DNF – dynamika bez plutiev
CWT – konštantná váha s plutvami 30m
CNF – konštantná váha bez plutiev
FIM – free immersion 20m
NLT – no limits